Sealing Patch® - spoiwo na zimno

Elastyczne spoiwo bitumiczne do wypełniania spękań i łączeń   
w nawierzchniach asfaltowych. Dwuskładnikowy kremowy środek uszczelniający, stosowany w temperaturze otoczenia. Po zastosowaniu twardnieje w ciągu 15-20 minut tworząc stałą masę o bardzo wysokim
module sprężystości i wysokiej twardości powierzchni.
Patch służy do trwałego i plastycznego uszczelniania pęknięć podłużnych
i poprzecznych w nawierzchni drogowej. Jest to interwencja zapobiegawcza mająca na celu spowolnienie powstawania ubytków, a przede wszystkim przenikania wody deszczowej do nadbudowy, co powodowałoby stopniową degradację nawierzchni. Polecany szczególnie w miejscach narażonych
na dylatacje.

Dzięki właściwościom mechanicznym spoiwo służy również do wykonywania uszczelnień przejściowych między dwoma sąsiednimi elementami, takimi jak:

  • wypełnienie między połączeniami drogowymi z prefabrykowanej gumy i konglomeratu bitumicznego,
  • wypełnienie połączeń między ścianami i podłogami,
  • wypełnienie poprzecznych przejść na sąsiednich pokładach oraz między pokładem a krawędziami infrastruktury drogowej: drogi, linie kolejowe lub lotniska,
  • przy montażu instalacji elektrycznych / świetlnych, itp

Temperatura połączonych składników wzrasta do ok. 40, przez co substancja staje się płynna i łatwo rozlewa się w spękanych przestrzeniach. Twardnieje poprzez spadek temperatury do momentu osiągnięcia temperatury otoczenia. Naprawioną nawierzchnię warto posypać piaskiem.

Opakowanie

Składnik A – wiaderko 3,2 kg

Składnik B – worek 1,6 kg

Dostępny również w pojemnikach 20 i 30 kg z przeznaczeniem do zastosowania w wózkach samobieżnych, zapytaj o szczegóły dot. zakupu lub wynajmu wózka:

Kontakt