O firmie

Od lat zajmujemy się dostarczaniem innowacyjnych rozwiązań dla branży drogownictwa. Nasze produkty i usługi są skierowane na poprawę trwałości, efektywności i bezpieczeństwa dróg, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego. Oto kilka kluczowych obszarów, na których się skupiamy.

Dostawca chemii

Dostarczamy chemię do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych, opartą na zaawansowanych technologiach, które umożliwiają wykorzystanie surowców z recyklingu, produkcję w niskich temperaturach i redukcję emisji CO2. Nasze produkty sprawiają, że produkcja mieszanek mineralno-asfaltowych może być niskoemisyjna, a powstałe nawierzchnie są trwałe i bezpieczne, przy jednoczesnym minimalizowaniu negatywnego wpływu na środowisko.

Minimalizowanie ilości odpadów

Dążymy do zminimalizowania ilości odpadów poprzez rozwijanie technologii recyklingu różnych materiałów,         m in. papy, gumy, plastiku. Pracujemy nad procesami umożliwiającymi odzyskiwanie materiałów z istniejących nawierzchni, co zmniejsza potrzebę wydobycia surowców naturalnych.

Współpraca i edukacja

Jesteśmy aktywnie zaangażowane w edukację i współpracę z lokalnymi społecznościami, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami akademickimi. Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem, aby promować bardziej ekologiczne praktyki w drogownictwie.

Nasza misja

Misją naszej firmy jest tworzenia harmonii między rozwojem infrastruktury a ochroną środowiska. Dążymy do tego, aby nasze innowacyjne rozwiązania były krokiem naprzód w kierunku zrównoważonego rozwoju, przyczyniając się do ochrony przyrody dla przyszłych pokoleń.

Zapraszamy do współpracy i wspólnego budowania lepszej przyszłości 🙂