O Firmie

PATCH POLSKA SP. K. wdraża innowacje rozwiązujące kluczowe problemy kilku branż:

  • utrzymanie bieżące dróg – problem, z którym boryka się każdy urząd, którego obowiązkiem jest dbanie o drogi, szybka naprawa ubytków materiałem dostępnym przez cały rok i umożliwiającym zastosowanie we wszystkich warunkach atmosferycznych ułatwi zadanie i spełni oczekiwania mieszkańców;
  • zapewnienie ciągłości dostaw surowców dla producentów mas bitumicznych na zimno oraz asfaltów tradycyjnych – największym problemem do tej pory był jeden z surowców na bazie odpadów papy, która z powodu nieistniejącego know-how polegającego na odpowiednio zorganizowanej akcji informacyjnej, polityki cenowej, właściwie zorganizowanym odbiorom, transportom, magazynowaniu i przerabianiu nie ma możliwości zafunkcjonowania.
  • ochrona środowiska – mało klarowny dotychczasowy sposób unieszkodliwiania odpadów papy poprzez składowanie oznacza przekazywanie problemu naszym pokoleniom, wysoka cena składowania wiąże się też często z nielegalnym pozbywaniem się odpadu na dzikich wysypiskach, miejscach do tego nieprzeznaczonych, co stwarza dodatkowe problemy dla administracji samorządowej; działając w zgodzie z zasadami hierarchii postępowania z odpadami, polegającymi na zapewnieniu pierwszeństwa recyklingu i odzysku odpadów przed ich składowaniem we wszelkich przetargach instytucje będą mogły stosować tę zasadę w przypadku odpadów papy.

Zapraszamy do współpracy.