Masa asfaltowa na zimno

Technologia o roboczej nazwie Patch® dotyczy wykorzystania w produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej do stosowania na zimno surowców pochodzących z recyklingu. Od kilku lat taką technologię stosują firmy zarówno w Polsce jak i za granicą. Technologia ta pochodzi ze Stanów Zjednoczonych i na warunki europejskie została dostosowana i opracowana w laboratoriach włoskich firm, z którymi od początku naszej działalności ściśle współpracujemy, ale produkcja masy odbywa się w Polsce z polskich surowców, dzięki czemu wpływamy na ochronę naszego lokalnego środowiska – co od początku było i jest naszym nadrzędnym celem.


Proponowany przez nas konglomerat bitumiczny przeznaczony jest zarówno do remontów cząstkowych, jak i cało powierzchniowych do całorocznego utrzymania nawierzchni asfaltowych. Doskonale sprawdza się w wypełnianiu pęknięć lub ubytków narażonych na dylatacje, między asfaltem, a żeliwem lub między betonem, a żeliwem, np.: ubytki wokół studzienek, szyn kolejowych/tramwajowych lub do szczelin dylatacyjnych i rakowin w asfalcie.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Mieszanka mineralno-asfaltowa Patch® o uziarnieniu 0-8 mm wytwarzana jest z kruszyw i dodatków pochodzących z recyklingu zmieszanych z bitumem modyfikowanym polimerami o wysokiej penetracji z dodatkiem włókien strukturalnych.

Przeznaczona jest do stosowania w temperaturze od -30 do +40, dostępna w odpowiednio zabezpieczonych workach o wadze 20 kg. Nadaje się do natychmiastowego użycia lub magazynowania. Aby produkt zachował swoje pierwotne właściwości może być przechowywany przez okres do 6 miesięcy.

SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA

Cechą specyficzną produktu są cząsteczki konglomeratu ściśle ze sobą powiązane, dzięki czemu precyzyjnie przylegają do nawierzchni i uniemożliwiają wystąpienie zjawiska dyspersji i rozrzucenia kruszywa na jezdnię. Ten fakt czyni nasz konglomerat produktem trwałym, posiadającym dobrą plastyczność, spoistość i zwięzłość bez wykruszeń.

Zastosowanie masy asfaltowej Patch® nie wymaga uprzedniego oczyszczenia ubytków, czy usunięcia istniejącej w nich wody. Konglomerat nie wydziela zapachu ani toksycznych oparów, nie brudzi urządzeń ani narzędzi potrzebnych do jego aplikacji. Ponadto nie jest konieczne użycie wiążącej emulsji bitumicznej, bądź narzędzi mechanicznych do zagęszczenia i utwardzenia produktu w przypadku zastosowania do zwykłych wypełnień. Patch® łączący w sobie właściwości konglomeratu na zimno z tradycyjnym konglomeratem na gorąco, więc stosowanie na większych powierzchniach wymaga już jak z zastosowaniem metody tradycyjnej użycia walca zagęszczającego.


Innowacyjna technologia Patch® gwarantuje produkt, który posiada trwałość mieszanki na gorąco przy zachowaniu łatwości użycia mieszanki na zimno.

SPOSÓB UŻYCIA KONGLOMERATU PATCH POLSKA

  1. Nie podgrzewać na wolnym ogniu, nie stosować żadnych źródeł ciepła.
  2. Dopuszcza się stosowanie w obecności wody.
  3. W przypadku masy zbyt zwartej należy uderzyć workiem o twardą powierzchnię powodując rozluźnienie masy, stosować na minimum 3 cm ubytku.
  4. Stosować w temperaturze od -30 do +40°C.
  5. Nie ma potrzeby oczyszczania uszkodzonej powierzchni przed nałożeniem masy.
  6. Otwarcie ruchu kołowego może nastąpić natychmiast po aplikacji.
  7. Duża częstotliwość ruchu kołowego powoduje szybsze zagęszczenie masy.

 

etykieta środowiskowa