Masa asfaltowa na zimno PATCH®

Innowacyjna mieszanka mineralno-asfaltowa na zimno PATCH stanowi przełom w dziedzinie napraw drogowych, łącząc trwałość, elastyczność oraz zrównoważone podejście do materiałów. Ta zaawansowana formuła stworzona z myślą o całorocznym stosowaniu nie tylko zapewnia trwałe naprawy dróg, ale także wykorzystuje surowce z recyklingu, przyczyniając się do redukcji odpadów i ochrony środowiska.

Przeznaczona jest zarówno do remontów cząstkowych jak i cało powierzchniowych, do całorocznego utrzymania nawierzchni bitumicznych.

Mieszanka mineralno-asfaltowa Patch o uziarnieniu 0-6 mm wytwarzana jest z kruszyw i dodatków pochodzących z recyklingu zmieszanych z bitumem modyfikowanym polimerami o wysokiej penetracji z dodatkiem włókien strukturalnych.
Cechą specyficzną produktu są cząsteczki konglomeratu ściśle ze sobą powiązane, dzięki czemu precyzyjnie przylegają do nawierzchni i uniemożliwiają wystąpienie zjawiska dyspersji i rozrzucenia kruszywa na jezdnię. Ten fakt czyni konglomerat Patch produktem trwałym, posiadającym dobrą spoistość i zwięzłość bez ryzyka wykruszeń.
Przeznaczony jest do stosowania w temperaturze od -30 do +40, dostępny w odpowiednio zabezpieczonych workach o wadze 20 kg, na specjalne zamówienie może być również konfekcjonowany w big-bagach.

Nadaje się do natychmiastowego użycia lub magazynowania.
Aby produkt zachował swoje pierwotne właściwości może być przechowywany przez okres 24 miesięcy.

Główne cechy

Trwałość i elastyczność

Skład mieszanki został starannie opracowany, aby zapewnić trwałość naprawy. Jej elastyczność pozwala na efektywne absorbowanie naprężeń i deformacji, które pojawiają się w wyniku zmian temperatur 
i obciążeń ruchu.

Prostota napraw

Stosowanie mieszanki nie wymaga sprzętu specjalistycznego, ani wykwalifikowanego personelu.

Całoroczne zastosowanie

Niezależnie od pory roku, mieszanka zachowuje swoje właściwości i jakość. To oznacza, że możemy skutecznie przeprowadzać naprawy drogowe nawet w trudnych warunkach atmosferycznych, co znacznie poprawia bezpieczeństwo i komfort użytkowników dróg.

Surowce z recyklingu

Mieszanka PATCH powstaje w dużej mierze z surowców pochodzących z recyklingu. Wykorzystujemy odzyskane materiały budowlane, zmniejszając obciążenie dla środowiska
i ograniczając zużycie surowców naturalnych wpisując się w gospodarkę w obiegu zamkniętym.

Redukcja emisji CO2

Przy wykorzystaniu recyklingu i technologii produkcji nisko emisyjnej, nasza mieszanka przyczynia się do redukcji emisji CO2 związanej z produkcją materiałów drogowych. To ważny krok w kierunku osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju.

Zastosowanie

Naprawy awaryjne

Mieszanka PATCH jest idealna do szybkich i trwałych napraw awaryjnych na drogach. Dzięki jej elastyczności i odporności na zmienne warunki atmosferyczne, naprawy te są nie tylko skuteczne, ale także trwałe.

Problematyczne nawierzchnie

Doskonale sprawdza się w wypełnianiu pęknięć lub ubytków narażonych na dylatacje,
między asfaltem, a żeliwem lub między betonem, a żeliwem, np.: ubytki wokół studzienek, szyn kolejowych/tramwajowych lub do szczelin dylatacyjnych i rakowin w asfalcie.

Konserwacja i ochrona

Mieszanka może być stosowana do konserwacji dróg, tworząc warstwę ochronną przed wpływem czynników atmosferycznych i obciążeniem ruchu.

Korzyści dla Środowiska 
i Społeczeństwa

 • Ochrona Środowiska

  Integracja asfaltu na zimno i gospodarki w obiegu zamkniętym to krok w kierunku ochrony środowiska. Redukcja zużycia surowców i minimalizacja odpadów przyczyniają się do zmniejszenia negatywnego wpływu na przyrodę.

 • Zrównoważony Rozwój

  Asfalt na zimno sprzyja zrównoważonemu rozwojowi drogownictwa. Trwałość napraw i wydajność materiałów zmniejszają koszty i zasoby potrzebne do utrzymania dróg.

 • Kreowanie Przyszłości

  Wprowadzając innowacje takie jak asfalt na zimno, kreujemy drogę ku przyszłości, w której infrastruktura drogowa może istnieć w harmonii
  z otaczającym środowiskiem.

Produkcja masy asfaltowej na zimno PATCH®

Według założeń gospodarki w obiegu zamkniętym to strategia łącząca innowację technologiczną i zrównoważony rozwój. Dążymy do minimalizacji wpływu na środowisko, wykorzystując materiały wtórne i zapewniając trwałe, efektywne naprawy dróg. Ten krok ku gospodarce w obiegu zamkniętym przyczynia się do lepszej przyszłości dla naszych społeczności i środowiska naturalnego.