Bitumiczna masa zalewowa na gorąco produkowana na bazie wysokiej jakości bitumu modyfikowanego
polimerami oraz dodatkami zapewniającymi elastyczność. Materiał jest elastyczny w każdych warunkach
pogodowych, odporny na działanie wody, soli, słabych kwasów.

Posiada bardzo dobrą przyczepność do podłoży mineralnych i bitumicznych.

Masa zalewowa przeznaczona jest do wypełniania fug, szczelin, pęknięć i dylatacji w silnie pracujących
nawierzchniach asfaltowych i betonowych ( np. krawężniki na mostach).

Szczególnie polecana do wypełniania fug „pracujących” na mostach stalowych i betonowych oraz innych nawierzchniach charakteryzujących się silnymi ruchami.

Po wyjęciu masy zalewowej z opakowania należy umieścić ją w kotle grzewczym i rozgrzać do temperatury nie przekraczającej 180 °C.

Najlepszy jest kocioł płaszczowy z mieszadłem mechanicznym i termometrem pozwalający unikać miejscowego przegrzania i przywierania skoksowanego materiału do ścian kotła.

Podgrzanie masy zalewowej powyżej 190 °C może spowodować uszkodzenie wiązań polimerowych i w konsekwencji doprowadzi do utraty części jej właściwości. Wielokrotne rozgrzewanie masy wpływa niekorzystnie na właściwości materiału przyspieszając jego starzenie, dlatego należy roztapiać taką ilość, która zapewni bieżące zapotrzebowanie.
Przed aplikacją szczeliny należy przedmuchać strumieniem sprężonego powietrza oraz zagruntować powierzchnię styku roztworem asfaltowym.

Podłoże musi być suche oraz pozbawione jakichkolwiek wolnych zanieczyszczeń (piasek, pył, olej) mogących pogorszyć wiązanie.
Przed rozpoczęciem nanoszenia masy roztwór gruntujący musi wyschnąć i stworzyć cienki film. Gorącą masę zalewową można aplikować z konewki lub mechanicznie za pomocą lancy. Ważne aby podczas aplikacji temperatura masy przekraczała 100°C. W niższej temperaturze płynność masy spada, co utrudnia jej nakładanie.