Dodatki do asfaltu

Patch Polska Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem na terenie Polski produktów marki Starasphalt. Dlaczego właśnie Starasphalt?

Starasphalt jest wiodącym w Europie i Azji producentem dodatków chemicznych i modyfikatorów do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco, na ciepło, na zimno oraz emulgatorów i wszelkich środków do emulsji bitumicznych.

Aby skierować przemysł chemiczny na ścieżki eko-zrównoważone, priorytetem jest przekształcenie starych technologii i procesów produkcyjnych w nowe, coraz bardziej przyjazne dla środowiska. Konieczne jest również silne ukierunkowanie na ograniczenie konsumpcji.

STARASPHALT posiada certyfikaty ISO 14001 ISO 9001, a także certyfikat zgodności z CAM (Minimalne Kryteria Środowiskowe), przestrzega zasad najnowocześniejszej i najbardziej wyrafinowanej „Zielonej” Chemii, aby wpływ naszej działalności był naprawdę nieszkodliwy dla zdrowia ludzi i środowiska.
Jako firma produkcyjna posiada surowce regularnie rejestrowane w REACH, dzięki połączeniu których jest w stanie stworzyć całą gamę produktów.
Ponadto w produkcji przeprowadzane są tylko reakcje 1:1: oznacza to, że wszystkie użyte surowce tworzą jeden produkt końcowy. Powoduje to powstanie ilości odpadów produkcyjnych równych 0%.

Oferta jest bardzo szeroka, więc zachęcamy do bezpośredniego kontaktu i skorzystania z możliwości przeprowadzenia badań w laboratoriach Starasphalt po dostarczeniu państwa kruszyw i bitumu, dostosujemy ofertę najbardziej optymalną z uwzględnieniem aspektu ekonomicznego.

ŚRODKI ADHEZYJNE

 

Wiodącym preparatem na rynku polskim typu aminowego jest STARDOPE 386g i STARDOPE 386mf oraz polifosforowe STARDOPE 130p.

Są one dodawane do bitumu w celu poprawy właściwości wiążących i klejących. Ich obecność w konglomeratach bitumicznych zapewnia doskonałe łączenie bitumu z kruszywem (90-95%), większą odporność na odkształcenia i większą elastyczność podczas stosowania.

Sposób stosowania i dozowanie: dodawane są za pomocą pompy dozującej do zbiornika z mieszanką. Alternatywnie, mogą one być dodawane bezpośrednio do bitumu. Dozowanie jest uzależnione od warunków, zwykle waha się od 0,1% do 0,3% w stosunku do wagi bitumu.

Środek polifosforowy proponujemy do produkcji mieszanek z zastosowaniem kruszyw mieszanych w instalacjach kwasoodpornych.

Natomiast Stardope 386 to tradycyjny środek stosowany najdłużej na rynku polskim.

WARM MIX + ADHEZJA

 

Grupa dodatków typu WARM MIX przeznaczona jest do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych na ciepło, w obniżonych temperaturach z zachowaniem ich właściwości. Zastosowanie o 20-30 stopni niższych temperatur podczas produkcji, transportu i budowy nawierzchni drogowych pozwala na oszczędność energii i redukcję emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Asfalt w postaci ciepłego produktu zapewnia właściwości eksploatacyjne równe jeśli nie lepsze od tradycyjnych, ponieważ środek dodatkowo pełni funkcję adhezyjną. W niższej temperaturze mieszanka jest nadal urabialna, co pozwala na realizację inwestycji znacznie oddalonych od wytwórni.

Sposób stosowania i dawkowanie: umieszcza się w mieszalniku asfaltowym za pomocą pompy dozującej w trakcie fazy produkcyjnej konglomeratu bitumicznego. Dozowanie w zakresie od 0,4% do 0,6% wagi bitumu.

REGENERACJA DESTRUKTU + ADHEZJA

Po dodaniu środka ACF możliwe jest ponowne wykorzystanie granulatu asfaltowego: regeneracja starego bitumu, poprawa urabialności, optymalna adhezja, a poza tym w przypadku WARM MIX ACF możliwość produkcji, rozprowadzania i zagęszczania w niższych temperaturach niż tradycyjnie stosowane. Dodatki ACF mogą być używane w dowolnym rodzaju instalacji asfaltowej i są kompatybilne ze wszystkimi rodzajami bitumu, zarówno zwykłego, jak i zmodyfikowanego. Sposób stosowania i dawkowanie: umieszcza się w mieszalniku, za pomocą pompy dozującej, w trakcie fazy produkcji konglomeratu bitumicznego. Dozowanie jest uzależnione od warunków pracy, zwykle waha się od 0,1% do 0,3% w stosunku do masy granulatu asfaltowego lub bitumu – jeżeli nie dodaje się destruktu.

Produkt STARDOPE ACF100 wyróżnia się świetnymi właściwościami adhezyjnymi i płynnością, nawet w warunkach zimowych i jest to jedyny środek adhezyjny neutralny NO GHS SYMBOL, czyli nie jest szkodliwy dla ludzi i środowiska.

Oleje

Upłynniacze produkowane z olejów pochodzenia roślinnego i mineralnego. Są one wykorzystywane do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych na zimno i przeznaczone do bieżących napraw nawierzchni drogowych. Konglomerat bitumiczny dzięki tym środkom zachowuje doskonałą plastyczność, szybko twardnieje, dzięki czemu od razu powierzchnia może być udostępniona do ruchu.

Produkty roślinne mają szczególną cechę bycia bezwonnymi. Nie wydzielają niebezpiecznych oparów, nie są szkodliwe dla pracowników i środowiska.

Sposób stosowania i dawkowanie: dodaje się bezpośrednio do mieszalnika podczas wytwarzania konglomeratu bitumicznego. Dla zachowania prawidłowej procedury zaleca się wprowadzenie do mieszalnika najpierw kruszywo, zaraz po nim olej, a następnie bitum. Procenty dawkowania są zmienne i zależą od: warunków klimatycznych, ph kruszywa i typu stosowanego bitumu. Zazwyczaj dawka wynosi od 15% do 30% wagi bitumu. Procenty różnią się od powyższych specyfikacji lub są ściśle zależne od sezonu.

Spoiwa do ponownego wykorzystania destruktu w konglomeratach na zimno

Spoiwa bitumiczne do ponownego zastosowania granulatu asfaltowego w temperaturze otoczenia. Możliwe jest wytwarzanie z konglomeratu syntetycznego w temperaturze otoczenia do konserwacji dróg, za pomocą 100% granulatu asfaltowego. Sposób stosowania i dawkowanie: wytwarzanie to przeprowadza się w temperaturze otoczenia. Dodaje się środek wiążący do rozdrobnionego materiału i miesza się przez czas potrzebny do całkowitego pokrycia całej masy granulatu. Dawkowanie jest uzależnione od rodzaju granulatu asfaltowego. Zazwyczaj waha się od 1% do 2% w stosunku do masy destruktu. Cały proces produkcyjny jest przeprowadzany w temperaturze otoczenia.

Emuglatory

 • Emuglatory anionowe

  Umożliwiają wytwarzanie emulsji bitumicznych do różnych zastosowań i celów. Stosowane są na całym świecie, mogą pracować ze wszystkimi typami kruszyw i bitumu w różnych warunkach klimatycznych. Sposób stosowania i dawkowanie: emulgatory rozpuszcza się w gorącej wodzie w temperaturze 40 ° C, a następnie za pomocą wodorotlenku sodowego, doprowadza pH końcowego roztworu do wartości wyższej niż 12. Dawkowanie zmienia się w zależności od używanego typu emulgatora i rodzaju emulsji, którą się chce uzyskać. W ten sposób może powstać emulsja o szybkim, średnim lub wolnym indeksie rozpadu.

 • Emuglatory kationowe

  Wykorzystywane są do różnych zastosowań i celów. Nasze emulgatory stosowane są na całym świecie, mogą pracować ze wszystkimi typami kruszyw i bitumu i w różnych warunkach klimatycznych. Sposób stosowania i dawkowanie: emulgatory rozpuszcza się w gorącej wodzie w temperaturze 40 °C, a następnie za pomocą kwasu solnego, doprowadza pH roztworu do wartości 2. Dawkowanie zmienia się w zależności od typu zastosowanego emulgatora i emulsji. Można otrzymać produkt o szybkim, średnim lub wolnym indeksie rozpadu.

LATEKS SYNTETYCZNY

Są to wodne dyspersje polimerów elastomerycznych, wykorzystywane do modyfikacji emulsji bitumicznych w celu nadania elastyczności bitumu.
Sposób stosowania i dawkowanie: dostosowuje się do wymaganego efektu, jaki chce się otrzymać, zwykle waha się od 2% do 5% wagi emulsji. LATEX dodaje się do zbiornika z wodą przed rozpoczęciem procesu emulgowania; alternatywnie, możliwe jest dodanie go do emulsji już wyprodukowanej.

UPŁYNNIACZE

Dodatki stosowane w celu zmniejszenia lepkości bitumu dla ułatwienia procesu emulgowania.
Dawkowanie: zmienia się w zależności od rodzaju stosowanego bitumu, zazwyczaj 1-3% w stosunku do masy bitumicznej.

LEPISZCZA

Dodaje się je do fazy wodnej emulsji bitumu przed procesem emulgowania, w celu zwiększenia lepkości ostatecznej emulsji. W ten sposób emulsja ma grubszy wygląd, ma mniejszą tendencję do sedymentacji i podczas prac na powierzchniach z nachyleniem nie ścieka na pobocza dróg.
Dawkowanie: dawka wynosi 0,1-0,2% wagi roztworu mydła.

ŚRODKI ANTYADHEZYJNE I CZYSZCZĄCE

Gama produktów STARANT to specjalne preparaty używane zamiast oleju napędowego, rozcieńcza się je w wodzie i po spryskaniu powierzchni tworzą warstwę silikonową w celu uniknięcia przywierania bitumu do powierzchni narzędzi i urządzeń.
Natomiast STARANT SM815 to środek ciekły umożliwiający usuwanie resztek bitumu z już zabrudzonych powierzchni. Posiadając bardzo dużą zdolność rozpuszczania bitumów równie skutecznie usuwa kamień osadowy starego i zagęszczonego konglomeratu na wszystkich typach powierzchni, pozostawiając przyjemny zapach.

ŚRODKI MODYFIKUJĄCE

Polimery termoplastyczne oraz woski, kwasy fosforowe i stabilizatory to produkty do modyfikacji bitumów, w zależności od zapotrzebowania przygotowujemy pełną specyfikację, karty techniczne oraz dozowanie.

ŚRODEK DO GUM – CROSSLINKER

Gumowy proszek to jeden z głównych produktów otrzymywanych z opon niezdatnych do użytku. Technologia zaproponowana przez StarAsphalt S.A. wstępnie dokonuje obróbki proszku poprzez dodanie do niego środka Crosslinker, który jest absorbowany. Otrzymujemy w ten sposób jeden, stały i łatwo dozowalny produkt.

 • Dodatek do drenażowych i dźwiękochłonnych konglomeratów bitumicznych

  Dodatek działa chemicznie na spoiwo bitumiczne zmieniając jego napięcie powierzchniowe, w szczególności modyfikując kąt zetknięcia woda/spoiwo. Jako spoiwa bitumiczne mogą być stosowane zarówno zwykłe bitumy jak i modyfikowane.

 • Włókna celulozowe lub z domieszką szklanych, tekstylnych, stearamidowych, polimerowych

  Mikrowłókna w postaci pellet powodują polepszenie wydajności pod względem chropowatości powierzchni, odporności na szok termiczny i odkształcenia, stabilizujące, zagęszczające spoiwo, modyfikujące ostateczny konglomerat bitumiczny.

Produkty stosowane do miejsc użyteczności publicznej

Szeroka gama produktów do zastosowania na ścieżki rowerowe, obiekty sportowe lub place zabaw.

STARCOLOR

To bezbarwne spoiwo żywiczne jednoskładnikowe, stałe w temperaturze otoczenia używane do produkcji bezbarwnych i/lub barwionych konglomeratów na gorąco, umożliwia wykorzystanie naturalnych barw lokalnego kruszywa.

STARPAV

to ciekłe żywice bezbarwne używane jako spoiwa do produkcji na zimno konglomeratów do budowy nawierzchni o kolorowych kruszywach i znacznym oddziaływaniu estetycznym, idealnych do ścieżek rowerowych, alei, chodników. Produkcja odbywa się w temperaturze otoczenia: STARPAV dodaje się do kruszywa a następnie miesza tak długo aż zostanie pokryta cała masa.

RESINPAV

Seria farb RESINPAV pozwala na wykonanie barwnych systemów o wysokiej wytrzymałości i właściwościach antypoślizgowych, idealne na chodniki, parkingi, ścieżki rowerowe, oraz z dodatkiem granulatu gumowego, tworzące miękkie podłoże idealne dla placów zabaw, terenów rekreacyjnych i obiektów sportowych.

STARRED ( pigment – tlenek żelaza )

Specjalna technika pozwalająca na tworzenie czerwonych konglomeratów bitumicznych tradycyjną metodą na gorąco, dzięki dodaniu plastyfikatora otrzymujemy żywą błyszczącą barwę nawierzchni.
Środek występuje w postaci proszku lub pellet.

TIODUE

Preparat antysmogowy – obróbka powierzchniowa wykonywana przez rozpylenie na nawierzchni drogowej wodnej dyspersji dwutlenku tytanu o nanometrycznych wymiarach. Taka powierzchnia drogowa staje się fotokatalityczna – nastawiona na działanie promieni słonecznych rozkłada związki tworzące smog. Redukcja związków zanieczyszczających odbywa się w sposób naturalny bez obowiązku konserwacji; fotoutlenianie występuje naturalnie kiedy światło słoneczne oświetla powierzchnię pokrytą dwutlenkiem tytanu. Produkt rozkłada się za pomocą rozściełacza.

STARMET 2K

Dwuskładnikowa farba o bardzo szybkim hartowaniu, bez rozpuszczalników, charakteryzująca się wysoką odpornością w czasie, doskonałą widocznością w nocy, nawet w przypadku w deszczu. Zawiera szklany granulat o dużej średnicy.