Postępowanie NR 1/12/2020/BON z dnia 09.12.2020r.

Temat: Informacja dot. Wyboru Wykonawcy – ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/12/2020/BON

 

Dzień dobry,

W nawiązaniu do zakończonej procedury wyboru Wykonawcy prowadzonej w ramach zapytania ofertowego
NR 1/12/2020/BON z dnia 09.12.2020 r. prowadzonym w trybie zasady konkurencyjności na wyłonienie Wykonawcy usług badawczo-rozwojowych: otrzymanie optymalnej i powtarzalnej receptury umożliwiającej produkcję mieszanek mineralno-asfaltowych o wystandaryzowanej jakości (opracowanie i przygotowanie do wdrożenia), PATCH POLSKA SP. Z O.O. SP. K. informuje, że najkorzystniejszą ofertę, spełniającą stawiane wymogi i niepodlegającą odrzuceniu złożył:

 

Instytut Badawczy Dróg i Mostów,

Instytutowa 1

03-302 Warszawa

 

 

Z poważaniem,

Magdalena Hurnik

PATCH POLSKA SP. Z O.O. SP.K.

PATCH POLSKA SP. Z O.O. SP. K. serdecznie zaprasza do składania ofert w postępowaniu
NR 1/12/2020/BON z dnia 09.12.2020 r. prowadzonym w trybie zasady konkurencyjności
na wyłonienie Wykonawcy usług badawczo-rozwojowych: otrzymanie optymalnej i powtarzalnej receptury umożliwiającej produkcję mieszanek mineralno-asfaltowych o wystandaryzowanej jakości (opracowanie i przygotowanie do wdrożenia).

 

PATCH POLSKA SP. Z O.O. SP. K. informuje, że przedłużony został termin składania ofert do ogłoszonego zapytania ofertowego NR 1/12/2020/BON

 

Termin składania ofert: 21 grudnia 2020 r. godz. 10.00

Załączniki: