PATCH POLSKA SP. Z O.O. SP. K. serdecznie zaprasza do składania ofert w postępowaniu
NR 1/12/2020/BON z dnia 09.12.2020 r. prowadzonym w trybie zasady konkurencyjności
na wyłonienie Wykonawcy usług badawczo-rozwojowych: otrzymanie optymalnej i powtarzalnej receptury umożliwiającej produkcję mieszanek mineralno-asfaltowych o wystandaryzowanej jakości (opracowanie i przygotowanie do wdrożenia).

 

Termin składania ofert: 17 grudnia 2020 r. godz. 10.00